• Statistik

Kulturens återhämtning


I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys en lägesbild av kultursektorns återhämtning i Sverige efter coronapandemin.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Relaterade publikationer

Våra temaområden