Framsida rapport
  • Kulturanalys Norden

Kulturens geografi i Norden


Kartläggning av tillgång till kulturverksamheter

I denna rapport kartlägger Kulturanalys Norden tillgången till kulturverksamhet i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Allas möjlighet att ta del av kultur är en återkommande målsättning i de nordiska ländernas samarbeten såväl som nationella strategier. Kulturanalys Norden har tidigare publicerat en förstudie på samma tema.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden