• Utvärdering och analys

Kultur­områdets finansiering


Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

En delredovisning av ett regeringsuppdrag att kartlägga och analysera kulturområdets finansiering, med särskilt fokus på finansiering från icke-offentliga aktörer. Kulturutgifter som ingår i promemorian avser de från staten, regionerna, kommunerna, övriga Norden, EU, hushållen, stiftelser och sponsring samt en beräkning av det ekonomiska värdet av ideellt arbete i civilsamhällets kulturorganisationer.

  • Martin Rickardsson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: Telefon: 031-395 20 17

Relaterade publikationer

Våra temaområden