• Statistik

Bild och form 2022


Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturanalys har i uppdrag att ta fram statistik inom bild- och formområdet. Promemorian som vi publicerar idag är den andra redovisningen av uppdraget
och redogör för utvecklingsarbetet samt presenterar begränsad statistik. Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och
form, exempelvis konsthallar, konstmuseer och gallerier samt utvecklingen av bland annat deras besök, utställningar, ekonomi och personal. Ambitionen är
att statistiken på sikt ska klassas som officiell statistik.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11

Relaterade publikationer

Våra temaområden