Framsida promemoria
  • Statistik

Uppdrag att ta fram statistik inom bild- och formområdet


Ett första steg mot officiell statistik om verksamheter med bild- och formutställningar

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturanalys har i uppdrag att ta fram statistik inom bild och form. Denna promemoria är den första redovisningen av uppdraget och redogör för utvecklingsarbetet samt presenterar begränsad statistik. Syftet med statistiken är att över tid följa utställningsverksamheter inom bild och form, exempelvis konsthallar, konstmuseer och gallerier samt utvecklingen av bland annat deras besök, utställningar, ekonomi och personal. Ambitionen är att statistiken på sikt ska klassas som officiell statistik.

  • Moa Olin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 11

Relaterade publikationer

Våra temaområden