Kulturanalys genomför utvärderingar och analyser med fokus på statliga reformer och insatser inom kulturpolitiken. Kulturanalys gör även lägesbedömningar i relation till de mål som regeringen har slagit fast för kulturpolitiken. Dessa ska bidra till att upptäcka om det finns avvikelser från de kulturpolitiska målen eller en ogynnsam utveckling eller situation för specifika grupper i samhället.

Våra utvärderingar, analyser och lägesbedömningar kan du ta del av i våra publikationer nedan.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på info@kulturanalys.se

Publikationer inom Utvärdering och analys


Just nu visas 12 av 47 publikationer

Våra temaområden