Den 4 maj 2022 träffades de nordiska kulturministrarna i Oslo för årets första ministermöte. Vid mötet diskuterade ministrarna bland annat förutsättningarna för konstnärlig frihet, en diskussion som tog utgångspunkt i Kulturanalys Nordens nyligen publicerade kunskapsöversikt Konstens och kulturens frihet i Norden.

Kunskapsöversikten presenterades vid mötet av Pelle Amberntsson från Kulturanalys Norden. En längre rapport från mötet finns på Nordiska Ministerrådets webbplats.

Tre centrala områden som uppmärksammas i kunskapsöversikten är principen om armlängds avstånd, konstnärlig frihet och instrumentalisering. Ett annat resultat från kunskapsöversikten är att det finns reella problem med hat, hot och trakasserier mot konstnärer och kulturutövare i flera nordiska länder. Detta kommer att utredas vidare av Kulturanalys Norden och presenteras i en första förstudie under vintern 2022/2023.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys. Läs mer om Kulturanalys Norden här.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12