Kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Detta såväl innan som under pandemin, men skillnaderna har förstärkts. Nära samtliga kulturaktiviteter minskade eller var oförändrade under pandemin, men andelen som lyssnat på böcker ökade. Ungefär hälften av invånarna sysslar med hemslöjd som till skillnad från flera andra kulturvanor är ett brett fenomen. Det visar två nya rapporter som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Våra tidigare rapporter visar att invånarna i Sverige är kulturaktiva, men att det varierar mellan olika aktiviteter och grupper i befolkningen. Rapporterna Kulturvanor 2021 och Slöjd och hantverk 2021 som vi publicerar idag visar att andelen som gått på bio, teater, konserter och museum minskade kraftigt under pandemin. Även andelen som gått till biblioteket eller på utställningar minskade, men inte i samma omfattning.

– Det är tydligt att restriktioner om maxantal för publik och besök och rekommendationer om social distansering under pandemin har påverkat invånarnas benägenhet att ta del av olika former av kulturutbud, säger Mari Nilsson, utredare på Kulturanalys.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2021

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 95 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 91 procent såg på film och 80 procent läste någon bok.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 50 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 40 procent besökte bibliotek och 39 procent besökte fornminnen.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor 2021 att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig kvinnor i något större utsträckning åt kultur än män och kulturaktiviteter var vanligare bland högutbildade. Den yngsta åldersgruppen var mest kulturaktiv, i synnerhet när det gäller eget skapande och utövande. Storstadsbor var mest kulturellt aktiva, men vissa skillnader mellan stad och land har minskat under pandemin.

– Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer, dels för att belysa läget i relation till de kulturpolitiska målen, dels för att få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse för delaktighet i kulturlivet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Hemslöjdande är ett brett fenomen

Kulturanalys presenterar även en fördjupad analys av befolkningens intresse för, och utövande av slöjd och hantverk. Hemslöjdandet är till skillnad från flera andra kulturvanor ett brett fenomen och betydelsen av socioekonomiska faktorer är inte så stor. Ungefär hälften av invånarna sysslade med hemslöjd någon gång om året. Analysen visar att kvinnor och äldre är mest aktiva slöjdare, men det är framförallt intresset för hemslöjd som styr.

Rapporterna, Kulturvanor 2021 och Slöjd och hantverk 2021 publiceras endast digitalt och finns att läsa nedan.

Läs även Kulturvanor i Sverige 1987-2021, SOM-rapport 2022:32, här finns även ytterligare uppdelningar av kulturvanorna på fler bakgrundsvariabler.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05
  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14