Framsida till rapport
  • Statistik

Slöjd och hantverk 2021


Fördjupande rapport om kulturvanor inom slöjd och hantverk

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Denna fördjupande rapport presenterar invånarnas intresse för och utövande av slöjd och hantverk över tid.

Rapporten visar bland annat att ungefär hälften av invånarna sysslade med hemslöjd någon gång om året och att kvinnor och äldre är mest aktiva slöjdare.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14

Relaterade publikationer

Våra temaområden