Myndigheten för kulturanalys publicerar idag den tredje lägesbilden av pandemins påverkan på kulturarbetsmarknaden i Sverige. Resultaten visar att den starka återhämtningen under första halvåret 2022 har hållit i sig även under andra halvåret och att kulturarbetsmarknaden i slutet av 2022 rentav var starkare än innan pandemin.

Coronapandemin har drabbat yrkesgrupper och branscher mycket olika på den svenska arbetsmarknaden. Tidigare uppföljningar av kulturarbetsmarknaden av Myndigheten för kulturanalys har visat att kultursektorn varit särskilt hårt drabbad.

I faktabladet ”Kulturarbetsmarknaden efter pandemin” som publiceras idag konstateras att efter en kraftig nedgång under pandemin var antalet anställda i kultursektorn i december 2022 8 procent fler än motsvarande månad 2019, dvs. strax innan pandemin. Även antalet företagare verksamma inom kultursektorn har ökat något jämfört med innan pandemin.

Ytterligare ett positivt tecken är att antalet arbetslösa kulturarbetare har minskat från en exceptionellt hög nivå under 2020, till en nivå som motsvarar den som rådde innan pandemin.

– Det är särskilt glädjande att se den starka återhämtningen bland unga och lågutbildade som drabbades hårdast under pandemin, säger Fredrik Lindström, statistiker på Myndigheten för kulturanalys.

Analysen i faktabladet baseras på data från Statistikmyndigheten SCB och Arbetsförmedlingen. Faktabladet ”Kulturarbetsmarknaden efter pandemin” finns att läsa här.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03