• Statistik

Kulturarbetsmarknaden efter pandemin


I detta faktablad presenterar Kulturanalys en lägesbild av kulturarbetsmarknadens återhämtning efter coronapandemin.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Resultaten visar på en fortsatt återhämtning på kulturarbetsmarknaden. När det gäller sektorns olika delbranscher är bilden emellertid mer splittrad. Återhämtningen på arbetsmarknaden har sett likartad ut för kvinnor och män, men nedgången i anställningar under pandemin och återhämtningen har varierat mellan olika åldersgrupper. För privata kulturverksamheter kan vi se en god ekonomisk återhämtning mätt i omsättning. Slutligen kan vi konstatera att både antalet aktiva renodlade företagare och antalet så kallade kombinatörer, som kombinerar företagande med anställning, vid årsskiftet var något högre än innan pandemin.

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03

Relaterade publikationer

Våra temaområden