Årsredovis­ning 2023 Kulturanalys reglerings­brev för 2024 Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling Årsredovisning 2022 Års­redovisning 2021 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys Års­redovisning 2020 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Kulturanalys Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling Årsredovisning 2019 Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2017