• Verksamhetsdokumentation

Årsredovisning 2013


Sedan tillkomsten våren 2011 har Myndigheten för kulturanalys ägnat stor energi åt att bygga upp sin verksamhet.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten har ett brett uppdrag som kan sammanfattas i frasen: ”Vi utvärderar regeringens kulturpolitik.” I vår verksamhetsplanering har vi arbetat med vissa långsiktiga målsättningar med inriktning på att bli en central, relevant och trovärdig aktör inom olika delar av vårt verksamhetsområde.

Vi vill tro att vi är på god väg att närma oss en del av dessa målsättningar. Vi märker hur vi allt oftare blir kontaktade av representanter för media, av systermyndigheter, av politikens företrädare och av studenter och privatpersoner. De frågar oss till råds, vill ha vår syn på saken eller vill ha faktaunderlag. Medarbetarna på myndigheten blir anlitade som föredragshållare såväl av svenska organisationer, universitet och högskolor som vid internationella evenemang på nordisk och europeisk nivå.

Relaterade publikationer

Våra temaområden