• Utvärdering och analys

En översyn av de gemensamma bedömnings­grunderna


Redovisning av ett regeringsuppdrag

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturanalys tre viktigaste slutsatser i denna översyn är att regeringens resultatredovisning kan förbättras genom en förtydligad kulturpolitisk målstruktur, en mer explicit och konsekvent tillämpning av de gemensamma bedömningsgrunderna, samt en förstärkning av bedömningsunderlagen. Vi rekommenderar därför regeringen att:

  • Förtydliga vilka grunder för prioritering som ska gälla i bedömning av de kulturpolitiska målen.  
  • Synliggöra motiv för de gemensamma bedömningsgrunderna och tillämpa bedömningsgrunderna på ett mer konsekvent sätt genom resultatredovisningen.
  • Prioritera en resultatuppföljning som utgår från stabila kriterier över tid och som förstärks med statistik.
  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden