• Utvärdering och analys

En översyn av pandemins effekter inom kultur­området


Delredovisning 2021-04-15

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Denna promemoria utgör den första delredovisningen av regeringsuppdrag att kartlägga effekterna inom kulturområdet i Sverige med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Kartläggningen fokuserar på kulturpolitiska åtgärder genomförda av offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå och ger en övergripande bild av hur kulturområdet påverkats av pandemin under 2020.

Den andra delredovisningen, slutredovisningen, publicerades 6 oktober 2021 och du hittar den här.

Relaterade publikationer

Våra temaområden