• Utvärdering och analys

Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme


Intäkter, utgifter och personal 1980-2015

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Relaterade publikationer

Våra temaområden