• Statistik

Museer 2022


Denna rapport är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi under 2022.

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Museer 2022 som är en del av Sveriges officiella statistik baseras på en enkätundersökning med museerna. Statistiken är årligen återkommande. Årets rapport visar att museerna nu är tillbaka på de aktivitetsnivåer som rådde före pandemin.  

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar antal besök per museikategori mellan 2003 och 2022.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10
Rapporten är en del av Sveriges officiella statistik. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

Relaterade publikationer

Våra temaområden