Publikationer2019-10-04T15:34:57+02:00

Här publiceras Kulturanalys publikationer. I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Här hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter. Vissa av våra publikationer finns att beställa i tryckt form. För mer information samt övriga frågor om våra publikationer, kontakta oss på info (at) kulturanalys.se


Nedan ser du våra senaste publikationer som du kan ladda ner genom att klicka på bilden.