I vår rapportserie publiceras vår årliga rapport till regeringen, våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Här hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.

De flesta av våra publikationer publiceras enbart digitalt. I de fall de finns att beställa i tryckt form anges det på den aktuella publikationssidan. För mer information samt övriga frågor om våra publikationer, kontakta oss på info@kulturanalys.se

Här kan du filtrera och sortera vad som visas i listan. Gör dina val och klicka på ”Filtrera”


Just nu visas 30 av 123 publikationer