Aktuellt2017-12-28T15:06:21+01:00

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

Möt Kulturanalys på Folk och Kultur

2019-01-11|

Myndigheten för kulturanalys deltar vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 7-9 februari 2019 med fyra seminarier. Onsdag 6 februari kl. 13:00-14.00: Publik och Kultur: Ett panelsamtal om deltagande och kulturpolitik Torsdag 7 februari kl. [...]

Kulturföretag växer i både stad och landsbygd

2018-11-29|

De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige. Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Den största ökningen skedde i Kronobergs, Gotlands och Uppsala län. Det visar rapporten Kreametern [...]

Utredning om effektiv styrning av Kulturanalys

2018-11-01|

Regeringen beslutade den 27 juli 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser. Översynen har omfattat bland annat Myndigheten för kulturanalys. Utredningen som antagit namnet Analys- [...]

Ny rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

2018-10-23|

De regionala kulturkonsulenternas roll har förändrats så att de allt mer fungerar som handläggare inom den regionala kulturförvaltningen. Skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. En orsak till utvecklingen är att regionerna har fått [...]