Aktuellt2017-12-28T15:06:21+00:00

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter som rör Kulturanalys verksamhet.

Utredning om effektiv styrning av Kulturanalys

2018-11-01|

Regeringen beslutade den 27 juli 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser. Översynen har omfattat bland annat Myndigheten för kulturanalys. Utredningen som antagit namnet Analys- [...]

Ny rapport: Kulturarbetare eller byråkrat

2018-10-23|

De regionala kulturkonsulenternas roll har förändrats så att de allt mer fungerar som handläggare inom den regionala kulturförvaltningen. Skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. En orsak till utvecklingen är att regionerna har fått [...]

Kulturanalys söker registrator till Göteborg

2018-10-14|

I samverkan med Statens museer för världskultur söker Myndigheten för kulturanalys nu en registrator till Göteborg. Mer information om och hur du söker den utlysta tjänsten finner du här via offentligajobb.se. Välkommen med din ansökan! [...]

Två nya rapporter om kultur- och medievanor

2018-08-01|

Kulturdeltagandet är högt i befolkningen, men det finns stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Och det finns intressanta samband mellan kulturvanorna och medieanvändningen. Det visar två nya rapporter från Myndigheten för kulturanalys om kultur- [...]