Nytt faktablad: Ökad sysselsättning i kultursektorn trots ekonomiska utmaningar Ny rapport: Större sociala skillnader bland biobesökare efter pandemin Ny nordisk rapport: Kultur­samarbeten och nordisk bidrags­givning Ny nordisk rapport: Gränsutbyten och mobilitet är viktigt för ett starkt nordiskt kultursamarbete Ny rapport: Prioritera insatser för barn och unga och en nationell infrastruktur för kultur Remissvar: Nya mervärdes­skatte­regler för små företag samt ändrade mervärdes­skatte­regler för vissa tjänster och konstverk, dnr Fi2023/02694 Kulturanalys konferens 1 juni Årsredovisning för 2022 Nytt faktablad: Fortsatt stark återhämtning på kulturarbetsmarknaden Möt Kulturanalys i Almedalen 2022 Årsredovisning för 2021 Ny analysplan för Kulturanalys