• Statistik

Besöks­utveckling för de centrala museerna 2020


Statistiken omfattar besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål och redovisas i en promemoria (pdf) och tabellbilaga (excel).

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Relaterade publikationer

Våra temaområden