Omslag till rapport
  • Kulturanalys Norden

Delaktighet i kulturlivet i Norden


En kunskapsöversikt med utgångspunkt i kulturvaneundersökningar och forskningen om kulturpolitik

Denna kunskapsöversikt av Kulturanalys Norden gör en samlad analys av kunskapsunderlag som behandlar olika perspektiv på delaktighet i kulturlivet i Norden. Ett delsyfte med rapporten är att identifiera angelägna områden för politikutveckling. Översikten utgår ifrån forskningen om kulturpolitik och de kulturvaneundersökningar som tagits fram i de nordiska länderna, men inkluderar också politiska styrdokument, utredningar och uppföljningsrapporter.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Vi finns sedan 2016 hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12

Relaterade publikationer

Våra temaområden