Omslag till rapport
  • Kulturanalys Norden

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i Norden


En metodutvecklingsrapport

I denna rapport sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av arbetsmarknaden inom den kulturella och kreativa sektorn i de nordiska länderna. Kartläggningen visar att det finns övergripande likheter inom Norden, den kulturella och kreativa arbetsmarknaden växer, kulturskaparna finns på hela den nordiska arbetsmarknaden, kvinnor och utrikesfödda är väl representerade bland kulturskaparna, och det är vanligare att manliga kulturskapare är chefer och företagare.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Kulturanalys Norden är en del av Myndigheten för kulturanalys och utgör ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning.

Relaterade publikationer

Våra temaområden