Framsida PM
  • Kulturanalys Norden

Harmonisering av nordisk sysselsättnings­statistik inom kulturen


Teknisk rapport / PM

I denna promemoria och tekniska rapport sammanställer Kulturanalys Norden en genomgång av statistik över sysselsättningen inom kultursektorn i de nordiska länderna. Vi tar vår utgångspunkt i tabell Cult23 som redovisas i Nordic Statistics Database (NSD). I publikationen redovisar vi även förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för statistiken.

Att främja en långsiktig och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik är en prioriterad uppgift för Kulturanalys Norden. Vi tittar bland annat på vad som räknas in i de olika områdena, hur de är definierade och hur frekvent och vid vilka tidpunkter man samlar in statistiken. Detta är den fjärde rapporten i serien. Sedan tidigare har vi utrett statistikområdena bibliotek, film samt museer.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Det är etablerat på initiativ av Nordiska Ministerrådet och ligger sedan 2016 som uppdrag hos Myndigheten för kulturanalys.

Våra temaområden