• Kulturanalys Norden

Kultur inom räckhåll?


Avståndsanalys av de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur

Denna rapport av Kulturanalys Norden sammanställer geografisk tillgänglighet till kultur. Studien är framtagen i samarbete med Nordregio där vi har analyserat de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur baserat på avståndsberäkningar. Kulturverksamheter som studerats är bibliotek, museer, statlig finansierad scenkonstverksamhet och biografer.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Kulturanalys Norden är ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Vi finns sedan 2016 hos Myndigheten för kulturanalys.

  • Malin Weijmer
  • Utredare, analytiker, verksamhetssamordnare Kulturanalys Norden
  • Telefon: 031-395 20 13

Relaterade publikationer

Våra temaområden