• Statistik

Kulturvanor i Sverige 2020


Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport presenteras resultaten från 2020 års datainsamling.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturvanor i förändring?

Kulturvanor i Sverige kännetecknas fram till 2019 av stabilitet snarare än förändring. Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas kulturaktiviteter under 2020 är tydligt i tidsserierna, då besöksaktiviteter har minskat markant, medan eget skapande och utövande har ökat något.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2020

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 97 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 92 procent såg på film och 81 procent läste någon bok.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 56 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 52 procent på gick på bio, 51 procent besökte bibliotek, 43 procent besökte museum och 24 procent gick på teater.

Skillnader i invånarnas kulturvanor

Det finns tydliga skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig äldre i mindre utsträckning åt kulturaktiviteter, högutbildade var mest kulturellt aktiva och storstadsbor nyttjade kulturutbudet mer än invånare på landsbygden. Både kvinnor och män ägnade sig åt kultur med vissa skillnader exempelvis mellan olika besöksaktiviteter samt att kvinnor i större utsträckning sysslade med eget skapande och läste böcker.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05

Relaterade publikationer

Våra temaområden