• Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2022


Statistiken visar statens, regionernas och kommunernas kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Efter publicering har vi upptäckt fel i tre regioners uppgifter, vilket påverkar både den publicerade rapporten och Excel-tabeller. Vissa delposter för Region Skåne och Region Värmland avseende 2022 som inrapporterats felaktigt har nu korrigerats. Vi har även upptäckt och rättat ett mindre beräkningsfel gällande 2022 för Region Östergötland.

Den tidigare siffran för regionernas totala utgifter för kultur uppgick till 4 834 miljoner kronor för 2022, efter korrigering uppgick motsvarande siffra till 4 959 miljoner – en ökning med 125 miljoner vilket motsvarar 2,6 procent. För regionerna har kategorierna teater och museum ökat mest efter korrigeringen (med ca 10 procent vardera) medan kategorierna övriga utgifter och folkhögskolor minskat något.

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2022 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2022. I rapporten redovisas statistik för perioden, 2012–2022. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2021. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för regionernas utgifter från 2007 och framåt, kommunernas utgifter från 1998 och framåt, samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar offentliga utgifter för kultur 2012–2022 fördelat på staten, regionerna och kommunerna, justerade enligt KPI (basår: 2022). Miljoner kronor och kronor per invånare.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln. Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden