• Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2022


Statistiken visar statens, regionernas och kommunernas kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2022 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2022. I rapporten redovisas statistik för perioden, 2012–2022. Kulturanalys har tidigare publicerat statistik om samhällets kulturutgifter för åren 2010–2021. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande Excel-filer. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för regionernas utgifter från 2007 och framåt, kommunernas utgifter från 1998 och framåt, samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar offentliga utgifter för kultur 2012–2022 fördelat på staten, regionerna och kommunerna, justerade enligt KPI (basår: 2022). Miljoner kronor och kronor per invånare.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln. Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Andreas Petersson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 19

Relaterade publikationer

Våra temaområden