• Utvärdering och analys

Ett år med pandemin


Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet

Tryckt version av rapporten beräknas finnas tillgänglig från vecka 42.

Denna rapport utgör Kulturanalys slutredovisning av regeringsuppdraget att genomföra en översyn av effekterna inom kulturområdet i Sverige med anledning av spridningen av covid-19. Slutredovisningen omfattar också en kartläggning av vilka insatser som införts på statlig, regional och kommunal nivå för att möta den kris som drabbat kulturområdet till följd av pandemin.

Relaterade publikationer

Våra temaområden