Omslag till rapport
  • Statistik

Kulturmiljöstatistik


I denna rapport sammanställer Myndigheten för kulturanalys för tredje gången kulturmiljöstatistik från flera olika aktörer.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Rapporten Kulturmiljöstatistik redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt stöd till civilsamhället.

Ladda ner statistik

I samband med rapporten publiceras även två tillhörande filer nedan. Den ena, Tabellbilaga kulturmiljö 2021, innehåller fullständiga tabeller över uppgifterna i rapporten. Den andra, Officiell statistik kulturmiljö 2021, innehåller den statistik som klassas som officiell statistik av Myndigheten för kulturanalys.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Petter Holmgren
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 08

Relaterade publikationer

Våra temaområden