Omslag till rapport
  • Statistik

Kulturmiljöstatistik


I denna rapport sammanställer Myndigheten för kulturanalys för tredje gången kulturmiljöstatistik från flera olika aktörer.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Rapporten Kulturmiljöstatistik redogör för skyddade och utpekade kulturmiljöer, kulturmiljöarbetets anslag och ekonomi, verksamhet och årsarbetskrafter samt stöd till civilsamhället.

Ladda ner statistik

I samband med rapporten publiceras även två tillhörande filer nedan. Den ena, Tabellbilaga kulturmiljö 2021, innehåller fullständiga tabeller över uppgifterna i rapporten. Den andra, Officiell statistik kulturmiljö 2021, innehåller den statistik som klassas som officiell statistik av Myndigheten för kulturanalys.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

Relaterade publikationer

Våra temaområden