• Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2020


Statistiken visar statens, regionernas och kommunernas kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2020 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2020. I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2011–2020. Alla jämförelser över tid har gjorts efter justering enligt konsumentprisindex, med 2020 års prisnivå som basår. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande excelfiler nedan. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för kommunernas utgifter från 1998 och framåt, regionernas utgifter från 2007 och framåt samt statens utgifter från 1997 och framåt. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10

Relaterade publikationer

Våra temaområden