Rapportens omslag
  • Statistik

Samhällets utgifter för kultur 2021


Statistiken visar statens, regionernas och kommunernas kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I rapporten Samhällets utgifter för kultur 2021 publicerar Kulturanalys officiell statistik för statistikområdet samhällets kulturutgifter för år 2021. I rapporten redovisas statistik för den senaste tioårsperioden, 2011–2021. Alla jämförelser över tid har gjorts efter justering enligt konsumentprisindex, med 2021 års prisnivå som basår. Mer dokumentation om statistiken finns hos SCB.

I samband med rapporten publiceras även tre tillhörande excelfiler nedan. Dessa innehåller fullständiga tabeller och tidsserier för statens utgifter från 1997 och framåt, regionernas utgifter från 2007 och framåt samt kommunernas utgifter från 1998. Här finns även tabellerna från rapporten i både nominella belopp och justerade enligt konsumentprisindex.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar offentliga utgifter för kultur 2012–2021 fördelat på staten, regionerna och kommunerna, justerade enligt KPI (basår: 2021). Miljoner kronor och kronor per invånare.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln. Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10

Relaterade publikationer

Våra temaområden