Om våra publikationer

I vår rapportserie publiceras våra lägesbedömningar till regeringen och våra analyser och utvärderingar av reformer, åtgärder och insatser inom kulturpolitiken. Den officiella statistiken publiceras i vår statistikserie Kulturfakta. Här hittar du även våra promemorior samt externa rapporter gjorda av forskare och konsulter på vårt uppdrag. Författarna till de externa rapporterna svarar själva för innehåll, ställningstaganden och slutsatser. Kulturanalys har i vissa fall bearbetat texterna och publicerat referat av dem, eller på något annat sätt använt dem som underlag för analyser i någon av Kulturanalys rapporter.

Att läsa och beställa publikationerna

Våra publikationer publiceras oftast enbart digitalt och kan laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen ”Hämta som pdf” på respektive publikationssida. Om en publikation finns även i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan och du kan beställa den från oss. Vill du beställa flera tryckta exemplar i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!

Observera att publikationerna kan visas skevt i en del äldre webbläsare, använd gärna de senaste versionerna av webbläsare.

Vill du få information via e-post om när vi publicerar rapporter? Anmäl till till vår sändlista här. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att avregistrera dig.

Här kan du filtrera och sortera vad som visas i listan. Gör dina val och klicka på ”Filtrera”


Just nu visas 30 av 185 publikationer