• Statistik

Scenkonst 2022


Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Under 2022 spelades föreställningar och konserter i nästan samtliga kommuner, scenkonstutbudet är dock störst i storstäderna. Scenkonstinstitutionerna spelade lika många föreställningar och konserter som före pandemin. Publiken har dock ännu inte hittat tillbaka till scenerna i samma utsträckning som före pandemin.

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag statistik om scenkonst i Sverige. Statistiken som är under utveckling omfattar 340 scenkonstverksamheter med varaktig offentlig finansiering. Statistiken avser verksamhetsåret 2022 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

Läs mer om vårt arbete inom scenkonst här.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14

Relaterade publikationer

Våra temaområden