• Statistik

Kulturarbetsmarknaden efter pandemin


I detta faktablad presenterar Kulturanalys en lägesbild av kulturarbetsmarknadens återhämtning efter coronapandemin.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Resultaten i detta faktablad visar en återhämtning från den arbetsmarknadskris som pandemin förde med sig. Återhämtningen gäller inte bara anställda utan nu även antalet aktiva egenföretagare. Antalet arbetslösa med utbildning eller erfarenhet inom kultur är nere på samma nivå som innan pandemin, och efterfrågan inom relaterade yrken är starkare än tidigare. Inte alla kulturbranscher har dock fullt ut återhämtats.

Relaterade publikationer

Våra temaområden