Rapportens omslag
  • Utvärdering och analys

Fri entré till museer


Effekter på antal museibesök och museibesökens sammansättning

Hämta som
PDF
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Fri entré-reformen är en av de mest välkända statliga kulturpolitiska reformerna under 2000-talet med syftet att bredda deltagandet i kulturlivet. Den åtföljdes av flera liknande beslut på regional och lokal nivå.

Denna rapport undersöker sambandet mellan införande av fri entré och att det görs fler besök på museerna, samt om det kommit nya typer av besökare.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden