Ny statistik: De flesta kulturaktiviteter motsvarar nu nivåerna före pandemin Ny statistik: 257 miljoner kronor till svenska EU-projekt med kulturanknytning Ny nordisk rapport: Harmonisering av litteraturstatistik i de nordiska länderna Ny officiell statistik: Fortsatt uppåt för museerna 2023 Nytt faktablad: Färre besökare efter avskaffande av fri entré på museer Ny nordisk rapport: Geografiska hinder skapar olika förutsättningar för nordiska samarbeten inom kultur Ny rapport: Prioritera insatser för barn och unga och en nationell infrastruktur för kultur Ny rapport: Kulturvanor i storstäder Ny nordisk rapport: Konstens och kulturens nytta både framhävs och ifrågasätts i forskningen visar ny kunskapsöversikt Ny promemoria: Kartläggning av kulturens samlade finansiering Ny statistik: Offentliga utgifter för kultur minskar under 2022 Ny statistik: 3,9 miljoner besök på konsthallar och konstmuseer