Framsida till rapport
  • Statistik

Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2021


Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Denna rapport redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021.

Myndigheten för kulturanalys har i sin instruktion fått i uppdrag att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Denna rapport utgör den första publikationen av uppdraget och avser främst resultat från år 2021.

2021 var ett mellanår mellan programperioder. Det påverkar redovisningen och resultaten. Trots det fick 157 projekt med kulturanknytning EU-medel från någon av fonderna. Över 80 miljoner i EU-medel delades ut till dessa. Många av projekten har koppling till pandemin, en pandemi som i stor utsträckning påverkat kultursektorn.

Relaterade publikationer

Våra temaområden