• Statistik

Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2022


Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Denna rapport redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2022.

Myndigheten för kulturanalys har i sin instruktion fått i uppdrag att redovisa en samlad uppföljning och analys av utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från europeiska struktur- och investeringsfonderna 2021–2027 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. Denna rapport utgör den andra publikationen av uppdraget och avser främst resultat från år 2022.

Året 2022 var liksom 2021 ett mellanår mellan projektperioder. Samtidigt som en ny programperiod har börjat pågår delvis den gamla som löpte från 2014. Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling förlängdes till och med 2022 och i årets redovisning visas resultat för det sista året i den föregående programperioden. 226 svenska projekt bedöms ha kulturanknytning 2022. De beviljades över 106 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen.

  • Kontakt

  • E-post: statistik@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden