Kultur­områdets finansiering Bild och form 2022 Scenkonst 2022 Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2022 Scenkonst 2021 Uppdrag att ta fram statistik inom bild- och formområdet Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2021 Scenkonst i Sverige 2020 Kulturvanor i pandemins tid Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik En översyn av pandemins effekter inom kultur­området En översyn av de gemensamma bedömnings­grunderna